Haberler & Yazılar

son bilgilendirmeler, haberler, kampanyalar ve yazılar

Türkiye’de Gelenekler İle Düğün Salonumuz

5 Şubat 2017
Gelenekler

Gelenekler Açısından Düğün Salonumuz

Medeniyetimizin bir arada yoğrulduğu Türkiye’de düğün gelenekler illere göre değişim gösterse de Kültürel, ekonomik, coğrafi konum ve tarihimizin zenginliği evlilik çeşitlerini de zenginleştirmiştir. Modern kentleşmeyle birlikte evlilik kültür zenginliği zamanla kaybolmakta ve körelmektedir. Biz Özgür Düğün Sarayı olarak Bağcılar’da 25 senelik tecrübemiz ile düğün, sünnet, kına, konferans ve toplantı hizmetleri ile Evlilik ve toplumsal geleneklerimizi devam ettirmek ve yaşatmak adına hizmet vermekteyiz.

 

Gelenek Ve Görenekler

Gelenek ; bir toplumda saygınlık görmüş birtakım olayları ve davranışları kuşaktan kuşağa kültür vasıtasıyla aktarılarak o toplumun benliğine girmiş töre, bilgi, alışkanlık ve yaptırım gücü olan her türlü kültürel kalıntılardır. Geleneğin oluşması için toplumun birlikteliğinin yanında uzun bir geçmiş de ister. Öyle ki; doğum, askerlik, hamilelik, askere gitme/gelme, ölüm gibi olayların sonucunda veya başlangıcında gelenekleri
rahatlıkla görebiliriz.Toplum, gelenekten bağımsız yaşayamaz. Yani bir toplumda
gelenekler ne kadar gelişmiş, insani değerlere ne kadar önem verilmiş ise o toplum o denli uzun ve refah içinde yaşar. Buna en güzel örneklerden biri Türk
Toplumu olmakla birlikte bu örnekleri çoğaltmak mümkündür: İran, Çin, Batı Avrupa v.s…
Toplumlar geleneklerini oluştururken başka toplumlardan, topluluklardan kültür vasıtası ile değerler alır, verir. Buna
örnek olarak Türk toplumunda var olmayan “Gelinin Damadın Ayağına Basması Geleneği” zamanla Avrupa kültüründen Türk kültürüne girmiş ve gelenekleşmiştir.
Geleneklerin alışverişi  genelde kasıtlı, bazen dolaylı yollarla farklı toplumlara aşılanır, bazen de toplumun ahlak
yapısına uyan farklı toplumlardaki gelenekler, kültürde kendine bir yer bulur.  Bu alışverişin yaşanmasını etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bunların en önemli leri; gelişmişlik, popülerlik, daha köklü toplum olma, dünyayı
etkileyecek olayların o toplumda yaşanmış olması (En önemli örneklerden biri Fransız ihtilalıdır.), v.s…
Kültürün bir kolu olan gelenek çok geniş bir konudur.Giyim, yemek, müzik, spor, ahlak, aile gibi toplumun önemli olaylarına kalıp biçerek yapıtaşlarını oluşturur. Türk Toplumunun varlığından bu yana süregelmiş aile geleneği,
Türklerin en önemli geleneklerindendir.  Aileye bağlılık, aileye saygı gibi birçok yan dala ayrılan bu gelenekte İran, Arap, Çin gibi büyük toplumların önemli izleri de görülür.Geleneğin oluşmasında etkili olan önemli faktörlerden biri olan coğrafi şartlar konusuna değinecek olursak; Coğrafi koşullar insanların yaşayışını etkileyen önemli bir etkendir. Türklerin bozkır kültüründen, Arapların çöl kültüründen, İngilizlerin deniz kültüründen
etkilenmesinin en önemli nedeni olan coğrafi nedenler, toplumların benliğine işler ve bunu atmak veya değiştirmek zor ve zahmetlidir.
Kısacası;
“ Kültür > Gelenekler > Toplum “
şeklinde bir zincirdir bu gelenek, toplum ve kültür olayı. Kültürler yaşayıştan ve geçmişten, gelenekler kültürden, toplum ise tüm bunlardan etkilenir.
Son
olarak bazı kültürlerden gelenek örnekleri vererek yazımı bitirmek isterim. Bu örneklere dikkat edecek olursak arasındaki ilişkiyi rahatlıkla anlayabiliriz.
Türk Gelenekleri:
Göbek adı koymak, göbek kordonu saklamak, kız istemek, kurşun dökme, halı – kilim desenleri, pazar kurma, at binme, sarık ve şalvar giyinme v.s…

Free Nulled WordPress